Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kê khai thuế giá trị gia tăng > Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Hocketoanthue hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Hồ sơ khai thuế GTGT thông thường gồm có

Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT kèm theo:

- Phụ lục 01-1/GTGT: bảng kê hóa đơn, hàng hóa dịch vụ bán ra

- Phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn, hàng hóa dịch vụ mua vào

Và các phụ lục khác nếu DN sử dụng đến

Cách kê khai:

+ Đối với hóa đơn đầu vào:

Sử dụng phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn, hàng hóa dịch vụ mua vào

Sử dụng phím F5 để thêm dòng, F6 để xóa dòng

Nhập chứng từ ứng với từng mục chứng từ có đủ điều kiện khấu trừ thuế như nào, tương ứng với các mục 1,2,3,4,5

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Sau khi nhập xong thì kích chuột vào "ghi" phía dưới màn hình

+ Đối với hóa đơn đầu ra

Sử dụng bảng phụ lục 01-1/GTGT: bảng kê hóa đơn, hàng hóa dịch vụ bán ra

Làm tương tự như hóa đơn đầu vào.

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Nhập chứng từ ứng với mục chịu thuế sất GTGT từ 0%, 5%, 10%, không chịu thuế GTGT trong bảng như hình ảnh

Sau đó chúng ta có tờ khai thuế GTGT

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế GTGT 3.1.7 tải: phần mềm HTKT 3.1.7Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé