Hướng dẫn kê khai, nộp thuế môn bài năm 2014 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kê khai thuế môn bài > Hướng dẫn kê khai, nộp thuế môn bài năm 2014

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế môn bài năm 2014

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế môn bài năm 2014

Năm 2014 sắp đến và việc nộp thuế môn bài là việc bắt buộc phải làm đối với doanh nghiệp. Sau đây Trung tâm kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn kê khai, nộp thuế môn bài năm 2014 cho doanh nghiệp

Đặc biệt lưu ý: Hạn nộp thuế môn bài là ngày 30/1/2014

quy định về thuế môn bài năm 2014

Quy định về các bậc thuế môn bài 2014 như sau:

BẬC THUẾ MÔN BÀI

VỐN ĐĂNG KÝ

MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM

- Bậc 1 Trên 10 tỷ

3.000.000

- Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

- Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

- Bậc 4 Dưới 2 tỷ

1.000.000

 

Quy định mức thuế môn bài năm 2014 áp dụng với các tổ chức kinh tế sau:

Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác; Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là các HTX); Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)… hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh, có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số)

 

Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau: (i) Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ; (ii) Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài là vốn đầu tư; (iii) Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp Tác xã là vốn điều lệ; (iv) Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.

 

Quy định việc xác định bậc thuế Môn bài 2014 đối với một số trường hợp cụ thể:

(i) Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong ĐKKD năm thành lập để xác định mức thuế Môn bài

 

(ii) Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm. Các doanh nghiệp thành viên nêu trên nếu có các chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 1.000.000 đồng/năm.

 

(iii) Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.

Thuế Môn bài năm 2014 theo mức đối với hộ kinh doanh cá thể

Các trường hợp sau đây áp dụng mức thuế Môn bài theo mức đối với hộ kinh doanh cá thể, quy định tại điểm 2 mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính.
- Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh... trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
- Nhóm người lao động thuộc các cơ sở kinh doanh nhận khoán kinh doanh.
Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với các đối tượng nêu trên như sau:

Đơn vị tính : Đồng VN

 

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

*Chú ý:

- Thời hạn cuối cùng nộp thuế môn bài năm 2014 là: 30/01/2014

- Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế môn bài nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

- Hồ sơ khai thuế môn bài là tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Trên là hướng dẫn kê khai và nộp thuế môn bài nếu bạn chưa biết làm mời bạn tham khảo thêm địa chỉ học kế toán thực hành thực tế uy tín LH: 0988043053( Ms Nhung)Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé