Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập chuyển nhượng vốn « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kinh nghiệm làm kế toán thuế > Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập chuyển nhượng vốn

Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập chuyển nhượng vốn

Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm những gì

hồ sơ khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Cần lưu ý đối với hố sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn cần phải nộp những giấy tờ sau:

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn (theo Mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán.

- Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Bản chụp chứng nhận vốn góp;

- Chứng từ gốc của các khoản chi phí.

Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn trong ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nhận qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện tử.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế.

Khai giảng thường xuyên các lớp học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế

Trung tâm kế toán hà nội - LH: 0988043053Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé