Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Kế toán tiền lương > Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Hàng tháng kế toán căn cứ vào bảng chấm công để tính tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp (lương chính, lương phụ, phụ cấp ăn trưa). Ngoài ra còn căn cứ vào biên bản vào ngừng sản xuất, giấy xin nghỉ phép và một số chứng từ khác.

1.Tài khoản sử dụng:

TK 334 (Phải trả cho người lao động)

TK này dùng để thanh toán cho công nhân viên chức của doanh nghiệp về tiền lương cộng các khoản thu nhập của họ.

Kết cấu Tài khoản

Kết cấu tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương
2. Chứng từ sử dụng khi hạch toán tiền lương

- Bảng chấm công

- Bảng thống kê khối lượng sản phẩm

- Đơn giá tiền lương theo sản phẩm

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc

- Hợp đồng giao khoán

- Danh sách người lao động theo nhóm lao động thời vụ

- Bảng lương đã phê duyệt

- Phiếu chi/ UNC trả lương

- Phiếu lương từng cá nhân

- Bảng tính thuế TNCN

- Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN

- Các quyết định lương, tăng lương, quyết định thôi việc, chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng

- Các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan

3.Quy trình hạch toán:

3.1. Tính tiền lương phải trả trong tháng cho người lao động (TK 334)

quy trình hạch toán tiền lương

3.2.                 Trích bảo hiểm các loại theo quy định (tính vào chi phí) 22% lương đóng bảo hiểm (BHXH 16%, BHYT 3%, BHTN 1%, BHCĐ 2%)

Nợ TK 6422

Có TK 3382 (BHCĐ 2%)

Có TK 3383 (BHXH 16%)

Có TK 3384 (BHYT 3%)

Có TK 3389 (BHTN 1%)

 

3.3.  Trích bảo hiểm các loại theo quy định và tiền lương của người lao động

Nợ TK 334 (8,5%)

Có TK 3383 (BHXH 6%)

Có TK 3384 (BHYT 1,5%)

Có TK 3389 (BHTN1%)

3.4.  Nộp các khoản bảo hiểm theo quy định

Nợ TK 3382 (BHCĐ 2%)

Nợ TK 3383 (BHXH 22%)

Nợ TK 3384 (BHYT 4,5%)

Nợ TK 3389 (BHTN 2%)

Có TK 112 (30,5%)

3.5.                 Tính thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

tính thuế tncn

3.6.                 Thanh toán tiền lương cho công nhân viên

thanh toán tiền lương

hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.7.    Nộp thuế Thu nhập cá nhân (Hồ sơ khai thuế 02/KK-TNCN, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước)

hạch toán tiền lương

3.8.  \Nộp BH lên cơ quan bảo hiểm

Nợ TK 3383, 3384, 3389

Có TK 111, 112

Xem thêm mô tả công việc của nhân viên kế toán tiền lương

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Dạy học thực hành kế toán thực tế tốt nhất

Tư vấn khóa học Ms Nhung: 0988 043 053

Tìm trên google:

  • thuc trang ke toan ve lao dong tien luong va cac khoan trich theo luong
  • hạch toán tien luong


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé