Giáo trình kế toán thuế TNDN « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Giáo trình kế toán thuế TNDN

Tài liệu giáo trình kế toán thuế tndn dành cho người mới học kế toán thuế

Giáo trình kế toán thuế tndn gồm các phần sau:

  • Nắm được các chi phí được coi là hợp lý khi xác định thuế TNDN phải nộp.
  • Nắm được các xác định thu nhập chịu thuế và doanh thu và thu nhập chịu thuế khác.
  • Nắm được chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.
  • Nắm được kê khai nộp thuế, quyết toán TNDN?
  • Nắm được phương pháp tính TNDN đối với hộ kinh doanh cá thể.
  • Nắm được cách lập Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN và các bảng kê liên quan,
  • Nắm được phương pháp hạch toán thuế TNDN

Link tải giáo trình kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Tại đây

Tìm trên google:

  • giáo trình thuế thu nhập doanh nghiệp


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé