Giảm trừ gia cảnh là gì và mức giảm trừ gia cảnh năm 2013 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thuế thu nhập cá nhân > Giảm trừ gia cảnh là gì và mức giảm trừ gia cảnh năm 2013

Giảm trừ gia cảnh là gì và mức giảm trừ gia cảnh năm 2013

Giảm trừ gia cảnh là gì và mức giảm trừ gia cảnh năm 2013 được tính như thế nào

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú

mức giảm trừ gia cảnh

Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ được tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công

Mức Giảm trừ gia cảnh năm 2013 gồm 2 phần sau đây:

- Mức giảm trừ đối với đối tương nộp thuế là 9 triệu/tháng(108 triệu đồng/năm).

- Mức giảm trừ đối với người phụ thộc là 3,6 triệu/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Các bạn xem thêm >> Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

 Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé