Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kê khai thuế giá trị gia tăng > Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu được tính như nào ?

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu.
Trường hợp hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu hoàn toàn thì giá tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là giá xác định để tính thuế nhập khẩu.
Trường hợp hàng hoá nhập khẩu được miễn một phần thuế nhập khẩu thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế được xác định như đã xác định giá tính thuế nhập khẩu và cộng với phần thuế nhập khẩu phải nộp (sau khi đã trừ phần được giảm thuế nhập khẩu).

Bạn đang tìm địa chỉ học kế toán thuế thực tế và chất lượng

Mời bạn đến với Kế toán hà nội - Hotline: 0988 043 053

Tìm trên google:

  • giá tính thuế gtgt đối với hàng hóa nhập khẩu
  • giá tính thuế gtgt hàng nhập khẩu
  • thuế gtgt hàng nhập khẩu
  • tính thuế gtgt hàng nhập khẩu


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé