Dowload phần mềm HTKK 3.1.7 và hướng dẫn sử dụng « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Phần mềm kế toán thuế > Dowload phần mềm HTKK 3.1.7 và hướng dẫn sử dụng

Dowload phần mềm HTKK 3.1.7 và hướng dẫn sử dụng

Dowload phần mềm HTKK 3.1.7 và hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Năm 2013 bắt đầu kê khai thuế theo quý để hỗ trợ việc kê khai được thuận tiện Tổng cục thuế thông báo nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.6 lên phần mềm htkk 3.1.7

Tải phần mềm htkk 3.1.7

Việc kê khai thuế trên phần mềm htkk 3.1.7 và ứng dụng iHTKK 2.2.11 bắt đầu thực hiện từ ngày 08/8/2013

Link tải phần mềm htkk 3.1.7 và hướng dẫn sử dụng:  Tại đây

Xem thêm >> Cách làm báo cáo thuế hàng tháng

Tìm trên google:

  • tai phan mem 3 1 7
  • phan mem 3 1 7
  • TAI PHAN MEM HTKK3 1 7


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé