Đối tượng không chịu thuế thu nhập cá nhân « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thuế thu nhập cá nhân > Đối tượng không chịu thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng không chịu thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng không chịu thuế thu nhập cá nhân

đối tượng không chịu thuế thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập sau đây sẽ không thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao:

 • Phụ cấp làm đêm (không bao gồm lương ca ba)
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với nghề hoặc công việc ở những nơi có điều kiện độc hại, nguy hiểm như hầm lò, giàn khoan ngoài biển...
 • Phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt đối với một số đảo xa và vùng biên giới.
 • Phụ cấp thâm niên đối với lực lượng vũ trang.
 • Phụ cấp đặc thù của một số ngành nghề: pháp y, mổ.
 • Các khoản phụ cấp của công chức Nhà nước và các khoản phụ cấp khác có nguồn chi từ ngân sách Nhà nước; phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945.
 • Tiền công tác phí.
 • Tiền ăn định lượng của một số ngành nghề đặc biệt, bữa ăn tại chổ.
 • Các khoản trợ cấp xã hội của các đối tượng hưởng chính sách xã hội.
 • Trợ cấp thôi việc một lần của các cán bộ, công nhân viên nhà nước.
 • Trợ cấp điều động về cơ sở sản xuất theo quy định của Nhà nước.
 • Tiền bồi thường bảo hiểm do tham gia bảo hiểm con người và tài sản.
 • Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh, các giải thưởng quốc gia, quốc tế.
 • Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng như Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Thu nhập là qùa biếu, qùa tặng là công nghệ chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.
 • Thu nhập thường xuyên phát sinh tại Việt Nam của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam dưới 30 ngày trong phạm vi 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam.
 • Thu nhập của hộ kinh doanh cá thể đã thuộc diện chiụ thuế thu nhập doanh nghiệp ( thu nhập của họ không được tinh vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế).
 • Tiền thu về do bán tài sản thuộc sở hữu cá nhân.
 • Thu về thừa kế tài sản.

Ngoài các khoản thu nhập thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế kể trên, còn một số khoản được coi là thu nhập đặc biệt và tạm thời chưa đưa vào đối tượng chiụ thuế, bao gồm:

·        Các khoản thu nhập về lãi gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu theo quy định.

·        Thu nhập về qùa biếu, quà tặng bằng tiền do các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài gửi về cho cá nhân Việt Nam.

 Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé