Đối tượng được miễn giảm thuế môn bài « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kê khai thuế môn bài > Đối tượng được miễn giảm thuế môn bài

Đối tượng được miễn giảm thuế môn bài

Các đối tượng được miễn giảm thuế môn bài

Các đối tượng được tạm thời miễn thuế môn bài:

đối tượng được miễn giảm thuế môn bài

  • Hộ sản xuất muối, điểm bưu điện văn hóa xã; các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công văn số 237/CP-KTTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế môn bài đối với báo chí.
  • Tổ dịch vụ, cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh thuộc HTX hoạt động dịch vụ, kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Các đối tượng được tạm thời giảm 50% thuế môn bài:

  • Hộ đánh bắt hải sản;
  • Các quỹ tín dụng nhân dân xã, các HTX chuyên ngành kinh doanh phục vụ sản xuất nông nghiệp;
  • Các cửa hàng, cửa hiệu…của HTX và của DN tư nhân kinh doanh tại địa bản miền núi.

Nếu bạn có nhu cầu học thực hành kế toán thuế thực tế để đi làm hãy gọi cho chúng tôi trung tâm kế toán hà nội dạy làm báo cáo thuế thành thạo trên sổ sách hóa đơn chứng từ thực tế liên hệ Ms Nhung - Hotline: 0988 043 053Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé