Điều kiện thi chứng chỉ kế toán trưởng « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kinh nghiệm làm kế toán thuế > Điều kiện thi chứng chỉ kế toán trưởng

Điều kiện thi chứng chỉ kế toán trưởng

Điều kiện thi lấy chứng chỉ kế toán trưởng ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
Dieu-kien-thi-chung-chi-ke-toan-truong-218x300
* Mục tiêu:
- Đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức về kế toán, kiểm toán để nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức sắp xếp ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Đào tạo kế toán Trưởng cho các đối tượng như: phó trưởng phòng hoặc trưởng phòng kế toán, những cán bộ kế toán hiện đang làm việc và sử dụng nguồn ngân sách của *** ****
* Đối tượng đủ điều kiện thi lấy chứng chỉ kế tóan trưởng:
- Những người có đủ 2 điều kiện dưới đây:
+ Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán hoặc kiếm toán
+ Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên. Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.

Xem khóa học chứng chỉ kế toán trưởng tại >> https://www.facebook.com/hocchungchiketoanHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé