Đến cuối tháng kế toán phải làm những công việc gì « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kinh nghiệm làm kế toán thuế > Đến cuối tháng kế toán phải làm những công việc gì

Đến cuối tháng kế toán phải làm những công việc gì

Đến cuối tháng kế toán phải làm những công việc gì là câu hỏi của nhiều kế toán khi mới bắt đầu làm kế toán tại doanh nghiệp và chưa có kinh nghiệm thực tế gì.

cuối tháng kế toán phải làm gì

Đến cuối tháng kế toán phải làm những việc sau:

- Kế toán phải làm bảng phân bổ chi phí(142,242)

+ Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn han(142)

+ Lập bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn(242)

- Trích khấu hao tài sản cố định

+ Lập bảng trích khấu hao TSCĐ(214)

- Làm kế toán lương cho nhân viên

+ Làm bảng thanh toán tiền lương bao gồm: Lương chính, lương trách nhiệm, phụ cấp, BHYT, BHXH, BHTN mà doanh nghiệp phải chịu và cá nhân phải chịu, tính thuế thu nhập cá nhân, số tiền lương thực mà nhân viên được nhận.

- Làm kế toán thuế

Ngoài ra chi tiết công việc trong tháng và cuối tháng kế toán cũng nên biết

Công việc làm trong tháng:
- Vào NKC lần lượt theo trình tự thời gian tất cả các chứng từ phát sinh trong tháng.
- Cuối tháng làm các bút toán kết chuyển để xác định lãi (lỗ) trong tháng.
- Lên Bảng cân đối số PS:

Đặc điểm Bảng cân đối số phát sinh:
Tổng dư Nợ đầu kỳ = Tổng dư Có đầu kỳ
Tổng PS Nợ trong kỳ = Tổng PS Có trong kỳ
Tổng dư Nợ cuối kỳ = Tổng dư Có cuối kỳ

Chú ý:
- Các TK loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có ( Trừ một số TK như: 131, 214,...)
- Các TK loại 3 và loại 4 không có số dư bên Nợ ( Trừ một số TK như: 331, 421,…)
- Các TK từ loại 5 đến loại 9 không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ.

Các báo cáo hàng tháng:
Tờ khai thuế GTGT bao gồm các bảng sau:
1. Bảng kê HĐ hàng hóa, dịch vụ mua vào ( Cơ sở số liệu nhập là các HĐ GTGT và hóa đơn trực tiếp).
2. Bảng kê HĐ hàng hóa, dịch vụ bán ra ( Cơ sở số liệu là các HĐ GTGT bán ra ( Liên 1: Lưu hoặc Liên 3: Nội bộ).

Chú ý:- Hạn nộp tờ khai thuế là ngày thứ 20 của tháng kế tiếp

 Tải phần mềm HTKK 31.7 về làm nào >> download phần mềm htkk 3.1.7Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé