Gửi bình luận
Sau đây trung tâm kế toán hà nội xin được hướng dẫn sử dụng hàm SUBTOTAL trong quá trình hoạch toán kế toán trên EXCEL Hàm SUBTOTAL là một hàm rất linh hoạt nhưng cũng là một trong các hàm hơi khó sử dụng của Excel. Điều khó hiểu thứ nhất chính là cái tên của nó vì nó thực sự làm được nhiều thứ hơn ý nghĩa của tên hàm. Đối số( tham số) thứ nhất của hàm bắt buộc bạn phải nhớ con số đại diện cho ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Việc kiểm tra số liệu là yêu cầu tất yếu khách quan của kế toán. Vậy làm thế nào để kiểm tra số liệu kế toán một cách hiệu quả nhất, chính xác nhất? Mình xin tổng hợp một số phương pháp kiểm tra số liệu hiệu quả nhất 1. Bảng cân đối số dư và số phát sinh - Là phương pháp kỹ thuật dùng để kiểm tra tổng quát số liệu kế toán đã ghi trên các tài khoản được xây dựng trên 2 cơ sở: Tổng cộng số dư bên...
Đọc thêm