Gửi bình luận
Khung thời gian sử dụng các loại Tài Sản Cố Định hocketoanthue.org xin chia sẻ bài viết Khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định cho các bạn tham khảo Danh mục các nhóm tài sản cố định Thời gian sử dụng  tối thiểu (năm) Thời gian sử dụng  tối đa (năm)   A-  Máy móc, thiết bị động lực           1. Máy phát động  lực   8   10   2. Máy phát điện   7   10   3. Máy biến áp và ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách định khoản hạch toán tài sản cố định Hạch toán tài sản cố định như sau: 4.1.                       Tăng tài sản cố định hữu hình 4.3.1.                     Tăng TSCĐ do góp vốn Hồ sơ gồm: v Biên bản góp vốn v Biên bản giao nhận TSCĐ v Biên bản đánh giá lại TSCĐ, chứng thư thẩm định giá trị tài sản v Biên bản điều chuyển (Công ty mẹ điều chuyển cho công ty con nhưng hạch toán phụ thuộc) v ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Tài khoản sử dụng trong tài sản cố định TK 211 "Tài sản cố định" -  TK 2111 "TSCĐ hữu hình" -  TK 2112 "TSCĐ thuê Tài chính" -  TK 2113 "TSCĐVô hình" 3.1.     Kết cấu Tài khoản 211 - Nguyên giá TSCĐ tăng do mua sắm, trao đổi, xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do các đơn vị tham gia liên doanh góp vốn, do được biếu tặng, viện trợ. -  Điều chỉnh tăng nguyên giá của tài s...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Tài sản cố định là gì và phân loại tài sản cố định I. Khái niệm Tài sản cố định là gì -         Tài sản cố định là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, khi tham gia vào quá trình sản xuất, nó sẽ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến khi bị hư hỏng. -         Theo quy địn...
Đọc thêm