Bạn đang ở: Trang chủ > Tin tức kế toán >
Gửi bình luận
Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu chuyên đề gồm 3 phần: Chương I: Đặc điểm và tình hình chung tại Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm. Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm. Chương III: Nhận xét kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần nộ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Các đội tượng bị Xử lý vi phạm về thuế xuất nhập khẩu   Ðối tượng nộp thuế nếu vi phạm Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì bị xử lý như sau: Nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày quy định phải nộp hoặc quyết định  xử lý về thuế thì ngoài việc nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp. Không thực hiện đúng những quy đị...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cập nhật biểu thuế xuất nhập khẩu 2013 Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 193/2012/TT-BTC về Biểu thuế Xuất Nhập Khẩu, biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Theo thông tư này, biểu thuế xuất nhập khẩu 2013 vẫn được xây dựng theo hệ thống mã số HS 8 chữ số tương tự như Biểu Thuế 2012 ban hành tại Thông tư 157/2012/TT-BTC đồng thời có thêm Chương 98 q...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mức xử phạt thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ kê khai thuế so với thời hạn quy định? Trả lời:  Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 05 đến 10 ngày. 2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thu...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Điểm mới chính sách thuế xuất nhập khẩu năm 2013 Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC về ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Biểu thuế 2013). Để góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra của chính sách thuế và giúp tổ chức, cá nhân hiểu rõ những thay đổi của chính sách thuế xuất, nhập khẩu năm 2013, bài vi...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Lịch kê khai thuế và nộp các báo cáo thuế năm 2013 cụ thể :   Tháng 1 năm 2013 Ngày 10 Thuế môn bài năm 2013 Tờ khai thuế Môn bài Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau: Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng Thay đổi vế vốn Thay đổi cơ quan quản lý thuế Ngày 20 Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2012 Các ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Cứu kẻ đáng sống Không như giảm thuế giá trị gia tăng, giảm thuế thu nhập sẽ chỉ tác động đến sản phẩm trung gian do vậy tác động tới thị trường sẽ lâu hơn. Chiều 21/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân với tỷ lệ tán thành trên 95% đại biểu có mặt. Mức giảm 30% với số thuế thu nh...
Đọc thêm