Bạn đang ở: Trang chủ > Tin tức kế toán >
Gửi bình luận
Chức năng nhiệm vụ của kế toán và yêu cầu kế toán 1.Chức năng nhiệm vụ của kế toán: -          Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác như: giám sát, thực hiện các khoản thu chi, tiền gửi ngân hàng, tính toán giá thành sản xuất, kiểm tra và lập nhập kho hàng mua, xuất kho bán hàng, tính lương ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
1.Định nghĩa về kế toán: -          Theo chuẩn mực kế toán: Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới  hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí của Nhà nước, cũng như từng tổ chức, xí nghiệp -        ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Với phương châm Tân tâm – thân thiện – chuyên nghiệp Kế toán hà nội xin chia sẻ với các bạn bài viết hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thực chứng từ ghi sổ giúp các bạn hiểu bản chất kế toán Chứng từ ghi sổ là loại chứng từ dùng để tổng hợp số liệu của các chứng từ gốc theo từng nghiệp vụ kinh tế, đồng thời định khoản các nghiệp vụ n...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Báo cáo thực tập kế toán hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần phát triển Thăng Long dành cho sinh viên Lời mở đầu Để quản lý một cách có hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hay sản xuất dịch vụ của một doanh nghiệp nói riêng, một nền kinh tế quốc dân của một nước nói chung đều cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau và một tron...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Báo cáo thực tập kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty điện lực Củ Chi Kế toán thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho các yêu cầu quản lý khác nhau của các đối tượng có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có các cơ quan chức năng của ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất thương mại Đông Nam Nội dung báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH.. 4 SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM... 4 1.1.SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 4 1.1.1.1 Giới thiệu chung về công ty: 4 1.1.1.2 Lịch sử hìn...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách định khoản hạch toán tài sản cố định Hạch toán tài sản cố định như sau: 4.1.                       Tăng tài sản cố định hữu hình 4.3.1.                     Tăng TSCĐ do góp vốn Hồ sơ gồm: v Biên bản góp vốn v Biên bản giao nhận TSCĐ v Biên bản đánh giá lại TSCĐ, chứng thư thẩm định giá trị tài sản v Biên bản điều chuyển (Công ty mẹ điều chuyển cho công ty con nhưng hạch toán phụ thuộc) v ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Tài khoản sử dụng trong tài sản cố định TK 211 "Tài sản cố định" -  TK 2111 "TSCĐ hữu hình" -  TK 2112 "TSCĐ thuê Tài chính" -  TK 2113 "TSCĐVô hình" 3.1.     Kết cấu Tài khoản 211 - Nguyên giá TSCĐ tăng do mua sắm, trao đổi, xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do các đơn vị tham gia liên doanh góp vốn, do được biếu tặng, viện trợ. -  Điều chỉnh tăng nguyên giá của tài s...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Tài sản cố định là gì và phân loại tài sản cố định I. Khái niệm Tài sản cố định là gì -         Tài sản cố định là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, khi tham gia vào quá trình sản xuất, nó sẽ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến khi bị hư hỏng. -         Theo quy địn...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27 Nội dung Báo cáo thực tập kế toán tiền lương của em gồm 4 phần: - Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. - Chương 2: Khái quát chung về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27. - Chương 3: Thực trạng kế toán tiền l...
Đọc thêm