Bạn đang ở: Trang chủ > Tin tức kế toán >
Gửi bình luận
Đề tài báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn Công ty kế toán hà nội chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền Lời nói đầu “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất”đó là phương châm giáo dục và đào tạo của Đảng ta, của nhà trường Xã hội chủ nghĩa chúng ta. Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi được học xong phần l...
Đọc thêm
Gửi bình luận
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ Thực hiện tại : CHI NHÁNH MIỀN TÂY TK Công nợ : 131 - Phải thu của khách hàng Mã khách hàng : AMTHANHVANG - Cty TNHH Âm Thanh Vàng Từ ngày 01/01/09 đến ngày 31/01/09 Hôm nay, Ngày 31 tháng 1 năm 2009 Chúng tôi gồm : +  ÔNG : Đại diện  CHI NHÁNH MIỀN TÂ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày...... tháng...... năm..........) [01] Kỳ tính thuế: tháng..... năm ....   [02] Tên người nộp thuế:..........................................................................................          [03] Mã số thuế: [04] ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách ghi phiếu thu - Mẫu 01 -TT Trung tâm kế toán hà nội xin hướng dẫn cách bạn các ghi phiếu thu theo quyết định 48 + Mục đích: Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và kàn căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khỏan thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải viết Phiếu thu. Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải đư...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu Phiếu Thu - Mẫu số: 01 - TT Phiếu thu được lập để xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan Trung tâm kế toán hà nội chia sẻ Mẫu phiếu thu theo QĐ 48 như sau các bạn có thể copy vào word là sử đụng được   Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 01 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngà...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách ghi phiếu chi - Mẫu số 02 - TT Trung tâm đào tạo kế toán hà nội xin hướng dẫn cách ghi Phiếu chi ( Mẫu 02 – TT) + Mục đích: Nhằm xác định csc khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. -         Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị. -         Phiếu chi phỉa đóng thành quyển, tron...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu phiếu chi - Mẫu số 02 - TT Mẫu phiếu chi Nhằm xác định csc khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán Trung tâm đào tạo kế toán hà nội xin chia sẻ với các bạn mẫu phiếu chi Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 02 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   PHIẾU CHI Ng...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN Quý.......năm…… 1. Tên tổ chức (cá nhân):.............................................................................................................................................. 2. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn dùng trong trường hợp yêu cầu doanh nghiệp phải quyết toán hóa đơn   Mẫu bảng kê quyết toán hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)   BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN (Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn BC26/AC)        Mẫu số: BK01/AC(Ban hành kèm ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán, cách lập báo cáo tài chính Khi các bạn học thực hành kế toán tổng hợp học lập bảng cân đối báo cáo tài chính cần biết: I / Nguyên tắc chung để lập bảng cân đối kế toán : - Trước khi lập bảng CĐKT, nhân viên kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tà...
Đọc thêm