Gửi bình luận
Mô tả công việc của kế toán tiền lương Các bạn đang làm nhân viên kế toán tiền lương cần biết những việc mà mình phải làm. Muốn làm công việc của kế toán tiền lương bạn phải là người nắm chắc các chinh sách nhân sự và tiền lương của công ty. Sau đây là bản mô tả công việc của kế toán tiền lương: Nhiệm vụ của Kế toán tiền lương là gì? Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Hàng tháng kế toán căn cứ vào bảng chấm công để tính tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp (lương chính, lương phụ, phụ cấp ăn trưa). Ngoài ra còn căn cứ vào biên bản vào ngừng sản xuất, giấy xin nghỉ phép và một số chứng từ khác. 1.Tài khoản sử dụng: TK 334 (Phải trả cho người lao động) TK này dùng để thanh toán cho công nhân viên chức...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hình thức tiền lương theo thời gian và theo sản phẩm *  Tiền lương theo thời gian, ngày, tháng, giờ. v Tiền lương theo tháng là tiền lương trả cố định theo tháng cho người làm cố định trên cơ sở hợp đồng, tháng lương, bậc lương cơ bản do nhà nước quy định. v Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong th...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Phân loại tiền lương theo thời gian lao động và theo quan hệ với quá trình sản xuất I.  Phân loại tiền lương Doanh nghiệp có nhiều loại lao động khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán kế toán cần thiết phải tiến hành phân loại theo các nhóm khác nhau. 1.  Phân loại theo thời gian lao động v Thường xuyên: Là toàn bộ tiền lương trả cho những lao động thường xuyên có trong danh ...
Đọc thêm