Gửi bình luận
Hướng dẫn Cách định khoản hạch toán tiền gửi ngân hàng tài khoản 112 KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Bên Nợ: - Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí gửi vào Ngân hàng; - Chênh lệch  tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ cuối kỳ. Bên Có: - Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí rút ra ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tiền mặt - tài khoản 111 và các trường hợp liên qua đến Tiền Mặt tài khoản 111 Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Khi hạch toán tài khoản tiền mặt tài khoản 111 cần tuân thủ một số quy tắc sau:  1. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách định khoản hạch toán phải thu của khách hàng - Tài khoản 131 Tài khoản 131 các khoản phải thu của khách hàng dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, cung cấp dịch vụ. Tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản phải thu của người nhận thầu XDCB với người giao thầu...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nguyên tắc khi định khoản kế toán và mẹo định khoản kế toán hay cho người mới bắt đầu học nguyên lý kế toán Các bạn mới học thực hành kế toán khi bắt đầu học phần định khoản kế toán cần nắm vững nguyên tắc khi định khoản kế toán. -  Phải xác định Tài khoản ghi Nợ trước Tài khoản ghi Có sau, không được gộp các định khoản giản đơn thành định khoản phức tạp vì sẽ khó cho công tác kiểm tra, đối ch...
Đọc thêm