Bạn đang ở: Trang chủ > Tin tức kế toán >
Gửi bình luận
MẸO KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHANH Hằng năm, trước khi in BCTC gửi cho cơ quan thuế kế toán cần phải kiểm tra rà soát thật kỹ các chỉ tiêu trên BCTC tránh việc sai sót không đáng có. Trước hết, hãy xem tất cả các TK kế toán trên bảng cân đối SPS có số dư đúng với bản chất của nó hay chưa? + Kiểm tra số dư TK 133 trên bảng CDSPS đã trùng với báo cáo thuế hàng tháng hay chưa? + Số dư TK “chi ph...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hàm sumif là hàm thông dụng trong excel mà học kế toán thuế muốn giới thiệu Định nghĩa hàm sumif: Là hàm tính tổng cho một dãy số hoặc một dãy các ô số (Range) căn cứ vào một điều kiện (Criteria) nào đó. Ví dụ: =Sumif(A2:A10,">2"): Tính tổng cho dãy ô A2:A10 với điều kiện giá trị của ô trong dãy trên phải lớn hơn 2. Ta có công thức tổng quát sau: =SUMIF(Range,Criteria,[sum_range]) Trước tiê...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu báo cáo thực tập kế toán bán hàng cho các bạn sinh viên tham khảo Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Việt Nam Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Việt Nam Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần cơ đ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Sau đây trung tâm kế toán hà nội xin được hướng dẫn sử dụng hàm SUBTOTAL trong quá trình hoạch toán kế toán trên EXCEL Hàm SUBTOTAL là một hàm rất linh hoạt nhưng cũng là một trong các hàm hơi khó sử dụng của Excel. Điều khó hiểu thứ nhất chính là cái tên của nó vì nó thực sự làm được nhiều thứ hơn ý nghĩa của tên hàm. Đối số( tham số) thứ nhất của hàm bắt buộc bạn phải nhớ con số đại diện cho ...
Đọc thêm
Gửi bình luận