Gửi bình luận
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Ðiều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; b) Khoản...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thủ tục về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập Đối với doanh nghiệp mới vẫn còn đang bỡ ngỡ chưa biết nên bắt đầu làm kế toán thuế từ đâu. Doanh nghiệp cần biết các thủ tục thuế để tránh vi pham luật thuế và công ty mới thành lập cần chuẩn bị những gì Sau đây là các thủ tục về thuế mà doanh nghiệp mới thành lập phải nộp: 1. Kê khai & nộp thuế :  - Kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng k...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Các trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: 1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã. 2. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp. 3. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào? Theo quy định tại điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp được quy định như sau: 1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 2. Thu...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam ; b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doan...
Đọc thêm