Gửi bình luận
Tổng hợp các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 sẽ bao gồm các tình huống thực tế mà doanh nghiệp hay gặp cho các bạn chưa có kinh nghiệm Công ty kế toán hà nội xin chia sẻ một số tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hay gặp phải năm 2013 Xem thêm >> Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp Câu hỏi :  Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào? Trả l...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo quy định sau: 1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp còn 22% từ tháng 1/2014 Chiều 19/6, đại đa số các đại biểu Quốc hội đã nhất trí thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Kể từ 1/1/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được giảm về mức 22% (thay cho mức 25% hiện nay) và theo lộ trình sẽ giảm về mức 20% từ 1/1/2016. Ngoài ra, doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Download mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT số 60/2007/TT-BTC Mẫu số: 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/TT-BTC ngày  14/07/2007 của  Bộ Tài chính)       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập t...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp là gì và vì sao cần phải có thuế TNDN 1. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ?      Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/5/1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 thay cho ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Các trường hợp miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 1.      Ðối với doanh nghiệp trong nước. Miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong nước như sau: ·        Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học. ·        Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp. ·        Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh,...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thủ tục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tổ chức trong nước Hướng dẫn thủ tục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các tổ chức trong nước như sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp được nộp bằng Đồng Việt Nam, cơ sở kinh doanh thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 1. Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý theo Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo số thuế cơ quan thuế ấn định đầy đủ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN – MẪU 03/TNDN hocketoanthue xin hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN 1. Xác định lợi nhuận (lỗ) theo Báo cáo tài chính: - Xác định lợi nhuận (lỗ) trước thuế ghi nhận theo Báo cáo tài chính – phần A Tờ khai quyết toán thuế: - Khai phụ lục 03-1A, 03-1B, 03-1C ghi Kết quả kinh doanh theo Báo cáo Tài chính: - Mẫu 03-1A:Dành cho các DN t...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp Trước khi tìm hiểu đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Hay có nghĩa là nó đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh hàng hóa dịch vụ sau khi đã trừ tri các khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 và lợi ích đối với doanh nghiệp Việc áp dụng thuế suất riêng đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là một bước đột phá của dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi được Chính phủ trình ra Quốc hội lần này. Vậy Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế TNDN mà Chính phủ sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp này có giải quyết được những yêu cầu...
Đọc thêm