Gửi bình luận
Hướng dẫn nộp thuế TNCN đối với nhân viên làm việc tại nước ngoài Câu hỏi: Hướng dẫn về nộp thuế TNCN đối với cán bộ công nhân viên làm việc tại các dự án ở nước ngoài. Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn về xác định thu nhập chịu thuế đối với CBCNV làm việc tại nước ngoài, cơ quan thuế địa phương yêu cầu: + Tính thuế thu nhập cá nhân của CBCNV làm việc tại nước ngoài (cả cả trường hợp cư trú trên 1...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Câu hỏi: Cách tính thuế TNCN khi chuyển quyền sử dụng nhà ở ? Trả lời: Tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển quyền sử dụng nhà ở được tính như sau: Thuế suất 25% được áp dụng khi xác định được giá mua, sau khi lấy (giá bán) - (giá mua) - (các chi phí liên quan) = Giá trị tính thuế thu nhập. VD: Trước kia bạn mua ngôi nhà đó giá 100 triệu, giờ bạn bán được 150 triệu, bạn trừ đi chi phí liên quan...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn quy trình nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2012 cho các cá nhân tự quyết toán thuế Các bước nộp quyết toán thuế:: 1. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: - Tờ khai quyết toán mẫu 09/KK-TNCN và các phụ lục tương ứng nếu có – Thư xác nhận thu nhập năm của những công ty bạn đã làm trong năm quyết toán (nộp bản chính, nên photo lại để lưu đối chiếu) – Chứng từ khấu trừ thuế thu nhậ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 và 2014 được tính như thế nào ? - Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân - Thuế...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này: 1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Luật số 04/2007/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN   QUỐC HỘI _________________ Luật số: 04/2007/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị ...
Đọc thêm