Gửi bình luận
Hàm tính thuế thu nhập cá nhân trong Excel và công thức tính thuế TNCN Chuẩn bị đến kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để tiết kiệm thời gian xin giới thiệu với các bạn hàm tính thuế thu nhập cá nhân trong excel nhằm tiết kiệm thời  gian của các bạn Xem thêm >> Cách tính thuế thu nhập cá nhân  Công việc chuẩn bị  - PC cài HĐH Windows 2000 hoặc XP, Microsoft Excel XP hoặc 2003 - Phụ lục s...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN 2013 Mức giảm trừ gia cảnh năm 2013 khi tính thuế TNCN - Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó. Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Khi nào cá nhân phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân? Vậy khi nào các cá nhân phải làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân lên cơ quan thuế? Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp hoặc có yêu cầu hoàn thuế nộp thừa Các cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất một nơi tại một cơ quan chi trả trong cả năm quyết toán thì uỷ quyền cho cơ quan chi trả theo mẫu 04-2/TNCN, cơ quan...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế Quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế Các khoản thu nhập nêu trên làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế theo Phụ lục số 01 ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Xử lý vi phạm về thuế thu nhập cá nhân Khi vi phạm về thuế thu nhập cá nhân bạn cần biết mức phạt như sau: Nội dung xử lý vi phạm về thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân, tổ chức không làm đúng thủ tục kê khai, lập sổ sách chứng từ kế toán về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, không khấu trừ thuế đúng quy định thì tùy mức độ nặng, nhẹ mà bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền đến 500.000 đồng. ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân là thu nhập chịu thuế và thuế suất được quy định tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng thu nhập, yêu cầu điều tiết trong từng điều kiện cụ thể. 1.      Thu nhập chịu thuế. 1.1 Thu nhập thường xuyên. Thu nhập thường xuyên chịu thuế là tổng thu nhập của từng cá nhân bình quân tháng trong năm nằm trong giới hạn phải nộp thuế do biểu th...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Đối tượng không chịu thuế thu nhập cá nhân Các khoản thu nhập sau đây sẽ không thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao: Phụ cấp làm đêm (không bao gồm lương ca ba) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với nghề hoặc công việc ở những nơi có điều kiện độc hại, nguy hiểm như hầm lò, giàn khoan ngoài biển... Phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt đối với một số đảo xa và...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Ðối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao bao gồm thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên. Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân là Thu nhập thường xuyên: được hiểu là các khoản thu nhập phát sinh thường xuyên, có tính chất đều đặn và ổn định trong năm và có thể dự tính được, gao gồm: Các khoản thu nhập dưới các hình thức: tiền lương, tiền công, tiền thù l...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuế thu nhập cá nhân là gì ? Chức năng và vai trò của thuế thu nhập cá nhân 1. Khái niệm thuế thu nhập cá nhân là gì ? Thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng từ lâu ở các nước phát triển, đối tượng nộp thuế này là mọi dân cư trong nước và người nước ngoài có thu nhập phát sinh ở nước sở tại không phân biệt nghề nghiệp và địa vị xã hội. Ðồng thời, tùy theo tính chất của các khoản thu nhập cá nhâ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách xác định người phụ thuộc thuế TNCN 2013 Theo tổng cục thuế thì mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) theo Luật thuế thu nhập cá nhân được sửa đổi bổ sung số 26/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/07/2013. Cách xác định người phụ thuộc thuế tncn để giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN không thay đổi theo quy định của Luật mới và được xác định như...
Đọc thêm