Gửi bình luận
BẮT BUỘC KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG TỪ 1/7/2013 Điểm 4 Luật số 21/2012/QH13 bổ sung thêm Khoản 10 vào Điều 7 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11. Theo đó, kể từ ngày 1/7/2013, các doanh nghiệp đóng trụ sở tại các tỉnh/thành phố có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin bắt buộc kê khai thuế qua mạng. Như vậy, tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… là các địa phương bắt buộ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Luật thuế môn bài năm 2013 có thay đổi gì cùng tìm hiểu nhé MỨC THUẾ MÔN BÀI 2013 Vài nét về thuế môn bài Thuế môn bài là loại thuế trực thu, được thu  hàng năm từ các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (chi nhánh, cửa hàng, nhà máy… trực thuộc đơn vị chính ) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài Chính sách luậ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Ưu đãi thuế GTGT đối với doanh nghiệp bán nhà ở xã hội và thương mại Ngày 13/8/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Nghị định có đưa ra một số điểm mới mang tính chất ưu đ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
BÚT TOÁN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT CUỐI KỲ Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Do đó, tại các doanh nghiệp thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, vào thời điểm cuối kỳ (tháng, quý) sẽ phải thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT đầu ra và đầu vào. Bút toán kết chuyển th...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định tại điều 10 của luật thuế GTGT như sau: - Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ; Tiền thuế GTGT phải nộp=Tiền thuế GTGT đầu ra – Tiền thuế GTGT đầu vào Trong đó: Thuế GTGT đầu vào là...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẹo nhanh sử dụng hàm vlookup trên excel kế toán Công thức hàm VLOOKUP: Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm theo một điều kiện đã có(Điều kiện đã có gọi là “Giá trị tìm kiếm” Cú pháp sử dụng hàm vlookup: Hàm có 4 tham số gồm = VLOOKUP(Giá trị để tìm kiếm, Vùng dữ liệu tìm kiếm, Cột trả về giá trị tìm kiếm, 0) Giải thích cú pháp sử dụng hàm vlookup trong excel kế toán: -         Giá trị để tìm kiếm: Gi...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giảm trừ gia cảnh là gì và mức giảm trừ gia cảnh năm 2013 được tính như thế nào Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ được tính giảm trừ gia cảnh một lần vào...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất Năm 2013 với nhiều biến động bắt đầu từ tháng 7/2013 mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là 3tr2 chứ không còn là 1tr6 nữa Trung tâm kế toán hà nội gửi các bạn mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢN...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Tổng hợp các thủ thuật excel nhanh cho kế toán Thủ thuật excel cho kế toán giúp kế toán làm nhanh và tiết kiệm đươc khoảng thời gian làm việc của mình và đạt hiệu quả cao trong công việc Xin chia sẻ 46 thủ thuật excel hay nhất cho dân kế toán 1) Phím tắt thông dụng trong Excel Phím tắt trong các ứng dụng MS Office là một trong những tính năng hữu ích nhất, giúp cho người sử dụng thao tác nhanh...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 Dựa trên mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________ Mẫu số: 05/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) TỜ KH...
Đọc thêm