Gửi bình luận
Một số tình huống về hóa đơn GTGT năm 2014 mà hoc ke toan thue tổng hợp lại và trả lại cho các bạn học viên kế toán đã hỏi Chế độ hóa đơn, chứng từ lại được quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 với rất nhiều nội dung thay đổi : bỏ hóa đơn xuất khẩu, bổ sung quy định: doanh nghiệp mới thành lập trước khi sử dụng hóa đơn đặt in, tự in phải gửi thông báo cho cơ quan t...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Công văn số 1905/TCT-TNCN ngày 23/5/2014 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNCN Tổng cục thuế nhận được công văn số 416/CT-TNCN ngày 17/3/2014 của cục thuế Bình Định về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vốn của các cá nhân là thành viên góp vốn thành lập trong công ty TNHH, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 3, Mục II, phần A thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của bộ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng mới nhất theo Thông tư 219/2013/TT-BTC mà học kế toán thuế sẽ tổng hợp lại 1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý. Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán...
Đọc thêm
Gửi bình luận
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật Quản ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ áp dụng tại điều 12 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT được tính theo phương pháp khấu trừ : 1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Học kế toán thuế tóm tắt nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đối tượng nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Riêng năm 2009 trường hợp chưa đăng ký thuế thì vẫn được tạm giảm trừ gia cảnh nếu thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh và có...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thành phố Hà Nội có phạm vi địa bàn rộng, số lượng doanh nghiệp đông, khoảng gần 117.000 tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, có 99.693 tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế năm 2013. Hơn nữa, năm nay là năm chính sách thuế có nhiều thay đổi. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2014, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã có kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuế suất 5% để tính thuế GTGT được áp dụng trong trường hợp nào Áp dụng Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đố...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuế suất 0% được áp dụng trong các trường hợp nào khi tính thuế GTGT 1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. Hàng hoá, dịch vụ x...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) thì việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và nộp chênh lệch bổ sung thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đối với đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người nộp thuế có nhiều thửa đất trở lên trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể như: Các trường hợp không phải...
Đọc thêm