Gửi bình luận
Quy định mới nhất về tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm năm 2014 Theo quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH, bắt đầu từ tháng 01/2014 thì các khoản nộp bảo hiểm năm 2014 có sự thay đổi rõ rệt như bảo hiểm xã hội tăng lên 26%, bảo hiểm y tế là 4,5%, bảo hiểm thất nghiệp là 2%... Sau đây học kế toán thuế tổng hợp lại bảng về tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm mới nhất năm 2014 1. Bảng trích bảo h...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm những gì Cần lưu ý đối với hố sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn cần phải nộp những giấy tờ sau: - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn (theo Mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này); - Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Các mức xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế Theo thông tư 166/2013/TT-BTC áp dụng tại điều 8 quy định về mức xử phạt đối với các hành vị không khai báo đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế 1. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Đối tượng khai thuế GTGT theo quý như thế nào Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống. Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương l...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào - Ví dụ cụ thể áp dụng cho kỳ tính thuế KẾ TOÁN HÀ NỘI trích từ thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thuế thu nhập cá nhân 1. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú a) Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày tr...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Điều chỉnh thuế suất thuế giá trị gia tăng do ghi sai thuế suất thuế GTGT từ 0% lên 10% như thế nào? Đây là câu hỏi của nhiều bạn gặp phải vướng mắc này sau đây trung tâm đào tạo kế toán hà nội xin được chia sẻ như sau Trả lời: Căn cứ Điểm 2.9 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, quy định hoá đơ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Những sai sót cần tránh khi kê khai thuế năm 2014 Luật thuế thay đổi thường xuyên và đối với kế toán mới vào làm chắc chắn không thể không mắc phải những sai sót khi làm tờ khai thuế Sau đây là Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội sẽ tổng hợp lại một số sai sót cụ thể khi kê khai thuế: Kê khai thuế GTGT hàng tháng Thiếu chỉ tiêu 5 (dòng thuế GTGT được khấu trừ) Nhầm lẫn giữa các dòng làm sai l...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách nhận biết tài sản cố định theo thông tư 45/BTC/2013 Tiêu chuẩn để nhận viết tài sản cố định được quy định tại điều 3 theo 45/2013/TT-BTC Nội dung nhận biết TSCĐ bao gồm: Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định: 1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách tính tiền chậm nộp thuế từ ngày 01/07/2013 Ngày 05/12/2013, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 4216/TCT- QLN hướng dẫn về cách tính tiền chậm nộp thuế như sau: Kế Toán Hà Nội trích từ công văn 4216 Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2013 thì tiền chậm nộp được tính như sau + 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày t...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nguyên tắc tính thuế và kê khai thuế mới nhất năm 2013 trích từ thông tư 156/2013/TT-BTC 1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế a) Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37, Điều 38 của Luật Quản lý thuế. b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong t...
Đọc thêm