Gửi bình luận
Điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào như thế nào ? 1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh t...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu có nội dung như sau: 1. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. Trường hợp hàng hoá có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hoá trong quá trình vậ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt Khai bổ sung hồ sơ khai thuế gtgt: a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thủ tục và hồ sơ hoàn thuế GTGT Theo nội dung công văn số 3686/TCT-KK ngày 22/10 của Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nội dung như sau:   Căn cứ hướng dẫn tại Điều 42 và Khoản 3 (a, b và c) Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hư...
Đọc thêm