Gửi bình luận
Ðối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm: Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm trồng rừng), chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thuờng cuả các cá nhân, tổ chức tự sản xuất và bán ra.      Sơ chế thông thường là việc sơ chế gắn với quá trình sản xuất ra sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản mà các loại sản phẩm ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuế giá trị gia tăng là gì ? Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong lưu thông hàng hoá 1. Khái niệm thuế giá trị gia tăng là gì ? Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được quy định như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng. Giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán của hh, dv bán ra trừ giá thanh toán của hà...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng Cách tính Thuế giá trị gia tăng được tính theo 2 phương pháp đầu tiền chúng ta cần biết phương pháp 1: Là phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu được tính như nào ? Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu hoàn toàn thì giá tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là giá xác định để tính thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu được miễn một phần thuế n...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu: Thuế GTGT phải nộp = (Giá nhập khẩu khai báo + thuế nhập khẩu + thuế TTĐB) x thuế suất thuế GTGT Trị giá hàng hoá nhập khẩu để tính thuế nhập khẩu đồng thời được sử dụng để tính thuế giá trị gia tăng. Trong lô hàng có trường hợp các mặt hàng có thuế suất giá trị gia tăng k...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Các trường hợp phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT Sau đây là một số trường hợp khi kê khai thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn phải khai bổ sung hồ so khai thuế gtgt - Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, NNT  phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót nhầm lẫn, làm tăng, giảm số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. - Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thu...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Tài liệu hướng dẫn kê khai nộp thuế GTGT có bao gồm cả các ví dụ cụ thể Nội dung tài liệu hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng PHẦN A: MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG.. 6 I. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ GTGT.. 6 II. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHAI THUẾ GTGT.. 6 PHẦN B: HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ GTGT.. 16 I. HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA - MẪU SỐ 01-1/GTGT (...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giá tính thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào ? Tại Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội khóa 12 quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng 1. Giá tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: a) Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách tính và nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng Nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là áp dụng thống nhất theo loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất gia công hay kinh doanh thương mại. Hiện hành các mức thuế suất thuế GTGT (thuế suất GTGT) gồm có 0%, 5 % và 10 %. Việc quy định các mức thuế suất khác nhau thể hiện chính sách thuế điều tiết thu nhập...
Đọc thêm