Gửi bình luận
Cách khấu trừ thuế giá trị gia tăng Hocketoanthue hướng dẫn cách khấu trừ thuế giá trị gia tăng Cách khấu trừ thuế áp dụng đối với: cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT Xác định ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng Hocketoanthue hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng Hồ sơ khai thuế GTGT thông thường gồm có Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT kèm theo: - Phụ lục 01-1/GTGT: bảng kê hóa đơn, hàng hóa dịch vụ bán ra - Phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn, hàng hóa dịch vụ mua vào Và các phụ lục khác nếu DN sử dụng đến Cách kê khai: + Đối với hóa đơn đầu vào: Sử dụng phụ ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu tờ khai thuế gtgt hàng tháng năm 2013 và hướng dẫn cách làm tờ khai thuế giá trị gia tăng Hàng tháng doanh nghiệp đều phải nộp tờ khai thuế gtgt hàng tháng trên mẫu tờ khai thuế gtgt hàng tháng để làm Tham khảo thêm >> Cách làm báo cáo thuế hàng tháng Mẫu tờ khai thuế gtgt hàng tháng bao gồm: -         Phụ lục 01-1/GTGT bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra -         Phục lục 01-2/...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Tổng hợp các tình huống thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2013 có đáp án bao gồm các tình huống thực tế về thuế gtgt cho các bạn học hỏi kinh nghiệm Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế doanh thu đánh vào mỗi giai đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hoá, từ khi còn là nguyên liệu thô sơ cho đến sản phẩm hoàn thành, và cuối cùng là giai đoạn tiêu dùng. Chính vì vậy mà chúng ta còn gọi là t...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo quý từ 1/7/2013 Trung tâm kế toán hà nội thông báo về việc kê khai thuế gtgt theo quý được thông qua Ngày 20/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. Theo đó, việc hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo quý được thực hiện như sau:  Về đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý: Khai thuế g...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách làm tờ khai thuế gtgt hàng tháng trên phần mềm htkk hocketoanthue xin hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tháng Hàng tháng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải tiến hành kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. Chú ý: Doanh nghiệp không có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ vẫn phải kê khai, nộp báo cáo thuế tháng. (cách làm: tik vào chỉ tiêu 21 trên tờ khai thuế GTGT. ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Mẫu tờ khai thuế gtgt tham khảo Mẫu số 01/GTGT : Tờ khai thuế giá trị gia tăng - Kế toán thuế (Mẫu tờ khai thuế gtgt Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính)   Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Xử lý vi phạm về thuế gtgt được quy định như sau      Ðối tượng nộp thuế vi phạm Luật thuế giá trị gia tăng thì bị xử lý như sau: Không thực hiện đúng những quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, chế độ kế toán và lưu giữ chứng từ, hoá đơn theo quy định tại các điều 11, 12, 13, 14 và 15 cuả Luật thuế giá trị gia tăng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp được quy định như sau: Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế hàng quý nếu số thuế đầu vào được khấu trừ cuả các tháng trong quý thường xuyên lớn hơn số thuế đầu ra phát sinh các tháng trong quý. Những cơ sở kinh doanh xuất khẩu mặt hàng theo thời vụ hoặc theo từng kỳ với số lượng hàng lớn, nếu phát sin...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Ðối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng. 1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngo...
Đọc thêm