Gửi bình luận
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như thế nào? Hướng dẫn khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. Trường...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách kê khai thuế giá trị gia tăng đối với thuế suất 10% Trung tâm kế toán hà nội hướng dẫn kê khai thuế giá tị gia tăng đối với thuế suất 10%. Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 06/2012/TT-BTC. Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu,...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách kê khai thuế giá trị gia tăng đối với thuế suất 5% Hocketoanthue.org hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng và cách kê khai thuế GTGT thuế suất 5% 1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%. 2. Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và ch...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% Hocketoanthue.org hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng đối với thuế suất thuế GTGT 0% 1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng, lắp đặt Hocketoanthue hướng dẫn cách tính giá tính thuế giá trị gia tăng đối với xâu dựng, lắp đặt Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu ch...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Quy định về giá tính thuế Hocketoanthue hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng. Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã c...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng trao đổi, biếu tặng Hocketoanthue hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này. Ví dụ 17: Đơn vị ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và lập bảng kê hóa đơn Hocketoanthue hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng, lập bảng kê hoá đơn bán ra, hoá đơn mua vào trong một số trường hợp cụ thể như sau: a) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý: Người nộp thuế là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng mua bán Hocketoanthue hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng ối với hàng mua bán 1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Cách khai thuế giá trị gia tăng Hocketoanthue hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh thuộc cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT cho cả đơ...
Đọc thêm