Gửi bình luận
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế bạn cần lựa chọn các thông tin đầu vào như: o Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hoặc quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hoặc ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng mới nhất theo Thông tư 219/2013/TT-BTC mà học kế toán thuế sẽ tổng hợp lại 1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý. Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ áp dụng tại điều 12 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT được tính theo phương pháp khấu trừ : 1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuế suất 5% để tính thuế GTGT được áp dụng trong trường hợp nào Áp dụng Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đố...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Thuế suất 0% được áp dụng trong các trường hợp nào khi tính thuế GTGT 1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. Hàng hoá, dịch vụ x...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Xử lý tình huống hoàn thuế GTGT năm 2013 và 2014 Ví dụ về một trường hợp hoàn thuế GTGT : Doanh nghiệp A tháng 5/2013, tháng 6/2013 thực hiện khai thuế theo tháng, đến quý 3/2013 thực hiện khai thuế theo quý thì nếu tháng 5/2013, tháng 6/2013 và quý 3/2013 đều phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì hết quý 3/2013 doanh nghiệp A được hoàn thuế GTGT. + Trường hợp trước kỳ tính...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý được quy định như thế nào Theo thông tư 156/2013/BTC-TT quy định về kê khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý: - Người nộp thuế là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu m...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Ưu đãi thuế GTGT đối với doanh nghiệp bán nhà ở xã hội và thương mại Ngày 13/8/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Nghị định có đưa ra một số điểm mới mang tính chất ưu đ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
BÚT TOÁN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT CUỐI KỲ Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Do đó, tại các doanh nghiệp thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, vào thời điểm cuối kỳ (tháng, quý) sẽ phải thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT đầu ra và đầu vào. Bút toán kết chuyển th...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định tại điều 10 của luật thuế GTGT như sau: - Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ; Tiền thuế GTGT phải nộp=Tiền thuế GTGT đầu ra – Tiền thuế GTGT đầu vào Trong đó: Thuế GTGT đầu vào là...
Đọc thêm