Cách tính thuế TNCN khi chuyển quyền sử dụng nhà ở « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thuế thu nhập cá nhân > Cách tính thuế TNCN khi chuyển quyền sử dụng nhà ở

Cách tính thuế TNCN khi chuyển quyền sử dụng nhà ở

Câu hỏi: Cách tính thuế TNCN khi chuyển quyền sử dụng nhà ở ?

Trả lời:

Tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển quyền sử dụng nhà ở được tính như sau:

Thuế suất 25% được áp dụng khi xác định được giá mua, sau khi lấy (giá bán) - (giá mua) - (các chi phí liên quan) = Giá trị tính thuế thu nhập.
VD: Trước kia bạn mua ngôi nhà đó giá 100 triệu, giờ bạn bán được 150 triệu, bạn trừ đi chi phí liên quan như thuế, lệ phí, công tôn tạo là 10 triệu. Như vậy giá để tính thuế bằng: 150 - 100 -10 = 40 triệu. Thuế thu nhập cá nhân sẽ là 25% của 40 triệu.
Còn thuế suất 2% được áp dụng trong trường hợp không xác định được giá mua vào, chi phí liên quan, hay giá chuyển nhượng thấm hơn giá nhà nước.
Còn một trường hợp, nếu bạn bán ngôi nhà đó là Bất động sản duy nhất bạn có, bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Tìm trên google:

  • cách tính thuế khi bán nhà


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé