Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013 2014 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thuế thu nhập cá nhân > Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013 2014

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013 2014

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 và 2014 được tính như thế nào ?
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn:
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển chứng khoán:
+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%
+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần
Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng * Thuế suất 0,1%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế* Thuế suất 10%

Để nắm chi tiết hơn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013 và 2014 bạn cần biết:
Thuế thu nhập cá nhân 2013 và 2014 sẽ được “tính” thế nào?

Kế toán hà nội đưa ra công thức sau:

Công thức chung: 

Thuế thu nhập cá nhân = (Thu nhập - 9 triệu - (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * Thuế suất

Tổng Lương = Lương CB + Lương trách nhiệm(Nếu có) + Phụ cấp(Nếu có >680.000VNĐ)

Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản thân(9 triêu) + Số người phụ thuộc*3.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc(9.5%)

Hoặc Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

Trong đó: Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ

Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60 Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960 Trên 80

35

 

 Xem thêm >> Nghị định 65/2013/NĐ-CP-27/6/2013 thuế TNCN cập nhật bổ sung một số điểm mới về thuế TNCN

Ví dụ cụ thể về cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013

Một chị tên Hạnh trong tháng 9/2013 có thu nhập 30 triêu/tháng và đang nuôi hai con nhỏ ngoài ra chị này rất tốt còn đóng góp 1 triêu cho một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và chi 2 triệu đồng để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc.

Vậy cho hỏi chị Hạnh phải đóng bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân trong tháng 9/2013 là bao nhiêu?

Trả lời ví dụ trên:

Tổng thu nhập chịu thuế : 30 triệu đồng

Giảm trừ gia cảnh= 9 triệu + 7,2 triệu(2 đứa con x 3,2 triệu ) = 16,2 triệu

Thu nhập tính thuế = 30 triệu – (16,2 triệu +1 triệu + 2 triệu) = 10,8 triệu vậy chị Hạnh phải đóng ở bậc thuế 3 trong biểu thuế lũy tiến

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = (5 triệu x 5%) + (10triệu – 5 triệu) x 10%  + (10,8 triêu – 10)x 15%= 870.000 VNĐ

Vậy chị Hạnh phải đóng số tiền thuế TNCN trong tháng 9/2013 là 870.000 VNĐ

Khai giảng khóa học kế toán thuế trên 100% chứng từ thực tế thường xuyên tại 

Trung tâm kế toán hà nội

Liên hệ phòng đào tạo Ms Nhung: 0988 043 053

Tìm trên google:

  • thuế thu nhập cá nhân
  • thue thu nhap ca nhan 2013
  • cách tính thuế thu nhập cá nhân
  • cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013
  • thuế thu nhập cá nhân năm 2013
  • thue tncn
  • thue tncn nam 2013
  • cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013
  • biểu thuế tncn 2013
  • tinh thue thu nhap ca nhan


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé