Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Thông tư mới nhất về thuế > Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế

Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế

Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế

thu-tuc-thue

1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định.

2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định.

3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.

4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

5. Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết công việc hành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng theo quy định.

Địa chỉ học kế toán tổng hợp uy tín tại hà nội đó chính là TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Chuyên dạy kế toán thực hành trên chứng từ thực tế - LD: 0988043053Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé