Các khoản chi phí được thanh toán bằng tiền mặt theo luật thuế TNDN 2014 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kinh nghiệm làm kế toán thuế > Các khoản chi phí được thanh toán bằng tiền mặt theo luật thuế TNDN 2014

Các khoản chi phí được thanh toán bằng tiền mặt theo luật thuế TNDN 2014

Áp dụng luật thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN 2014 đối với các khoản chi phí được thanh toán bằng tiền mặt là các khoản như thế nào ?

Học kế toán thuế xin Trích từ Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì DN chỉ được thanh toán bằng tiền mặt với các chi phí sau:

- Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 20 triệu.

- Các khoản chi thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê theo quy định.

- Các khoản chi của DN cho việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Phục vụ cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc; Hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH trong DN.
chi phí thanh toán bằng tiền mặt
Với các khoản chi còn lại, DN buộc phải thực hiện thanh toán bằng các phương thức không dùng tiền mặt, nếu không sẽ không được đưa vào chi phí hợp lý.

Các quy định này sẽ có hiệu lực từ 15/2/2014 và được áp dụng trong kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể cách áp dụng các quy địnhHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé