Các bậc thuế môn bài năm 2013 « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Các bậc thuế môn bài năm 2013

Các bậc thuế môn bài năm 2013

Trước khi tìm hiểu các bậc thuế môn bài bạn nên biết:

Thuế môn bài

Là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

Mức nộp thuế môn bài của các tổ chức kinh doanh và các bậc thuế môn bài  năm 2013

Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác.

Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân.

Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh) hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số). Các bậc thuế môn bài được tính như sau:

Bậc thuế Vốn đăng ký (đồng) Mức thuế cả năm (đồng)
1 Trên 10 tỷ 3.000.000
2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
4 Dưới  2 tỷ 1.000.000

Mức nộp thuế môn bài của các tổ chức kinh doanh khác

Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm. Các doanh nghiệp thành viên nêu trên nếu có các chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 1.000.000 đồng/năm.

Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.

Mức nộp thuế môn bài của các đối tượng khác, hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh.

Người lao động trong các Doanh nghiệp (Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài…) nhận khoán tự trang trải mọi khoản chi phí, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.

Nhóm người lao động thuộc các Doanh nghiệp nhận khoán cùng kinh doanh chung thì nộp chung thuế môn bài 1.000.000 đồng/năm. Trường hợp nhóm cán bộ công nhân viên, nhóm người lao động nhận khoán nhưng từng cá nhân trong nhóm nhận khoán lại kinh doanh riêng rẽ thì từng cá nhân trong nhóm còn phải nộp thuế môn bài riêng.

Các cơ sở kinh doanh trên danh nghĩa là Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài, các Công ty cổ phần, Công ty TNHH… nhưng từng thành viên của đơn vị vẫn kinh doanh độc lập, chỉ nộp một khoản tiền nhất định cho đơn vị để phục vụ yêu cầu quản lý chung thì thuế Môn bài thu theo từng thành viên.

Bậc thuế môn bài năm 2013

Bậc thuế Thu nhập 1 tháng (đồng) Mức thuế cả năm (đồng)
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000

 

 Khai giảng lớp học kế toán thuế ngắn hạn cấp tốc ở hà nội thực hành trên chứng từ thực tế

Liên hệ phòng đào tạo Ms Nhung Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Hà Nội - hotline: 0988 043 053

Tìm trên google:

  • bậc thuế môn bài 2013
  • thue mon bai nam 2013
  • bac thue mon bai
  • bậc thuế môn bài năm 2013


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé