Bút toán khấu trừ thuế gtgt cuối kỳ « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Kê khai thuế giá trị gia tăng > Bút toán khấu trừ thuế gtgt cuối kỳ

Bút toán khấu trừ thuế gtgt cuối kỳ

BÚT TOÁN KHẤU TRỪ THUẾ GTGT CUỐI KỲ

Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Do đó, tại các doanh nghiệp thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, vào thời điểm cuối kỳ (tháng, quý) sẽ phải thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT đầu ra và đầu vào.

bút toán khấu trừ thuế gtgt

Bút toán kết chuyển thuế được thực hiện như sau: Nợ TK 3331/Có TK 133

Ví dụ Bút toán khấu trừ thuế gtgt cuối kỳ (giả sử TK 133 và 333 không có số dư đầu tháng)

Trường hợp 1: Số thuế GTGT đầu vào < đầu ra

Tại công ty, tháng 01/2013: Thuế GTGT đầu vào: 700.000 đ, đầu ra: 770.000 đ

Bút toán kết chuyển như sau: Nợ TK 3331: 700.000/Có TK: 1331: 700.000

Sau bút toán sẽ dư có ở TK 3331: 70.000. Do đó, thuế GTGT phải nộp là 70.000 đ

Trường hợp 2: Số thuế GTGT đầu vào > thuế GTGT đầu ra

Tại công ty, tháng 01/2013: Thuế GTGT đầu vào: 770.000 đ, đầu ra: 700.000 đ

Bút toán kết chuyển như sau: Nợ TK 3331: 700.000/Có TK: 1331: 700.000

Sau bút toán sẽ dư nợ ở TK 1331: 70.000. Do đó, thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang tháng sau là: 70.000

Trung tâm kế toán hà nội dạy làm kê khai thuế thành thạo xem thêm tại: Lớp học kế toán thuế ngắn hạn cấp tốcHãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé