Biên bản đối chiếu công nợ « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu sổ sách kế toán > Biên bản đối chiếu công nợ

Biên bản đối chiếu công nợ

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

Thực hiện tại : CHI NHÁNH MIỀN TÂY
TK Công nợ : 131 - Phải thu của khách hàng
Mã khách hàng : AMTHANHVANG - Cty TNHH Âm Thanh Vàng
Từ ngày 01/01/09 đến ngày 31/01/09
Hôm nay, Ngày 31 tháng 1 năm 2009
Chúng tôi gồm :
+  ÔNG : Đại diện  CHI NHÁNH MIỀN TÂY
+ Đại diện  Cty TNHH Âm Thanh Vàng
Tiến hành đối chiếu phát sinh công nợ mua bán hàng hóa và xác nhận như sau :
I. DƯ ĐẦU KỲ : 1/1/2009
1.Dự nợ 0 VND
2.Dư có 0 VND
II.PHÁT SINH NỢ TRONG KỲ : 0
Trong đó -Tiền hàng 0 VND
-Tiền VAT 0 VND
-Tiền mặt 0 VND
-Chuyển khoản 0 VND
III.PHÁT SINH CÓ TRONG KỲ 0
Trong đó -Tiền hàng 0 VND
-Tiền VAT 0 VND
-Tiền mặt 0 VND
-Chuyển khoản 0 VND
IV. DƯ ĐẦU KỲ : 1/31/2009
1.Dự nợ 0 VND
2.Dư có 0 VND
Quý đơn vị còn nợ chi nhánh số tiền là : 0 VND
Số tiền bằng chữ : Chẵn
Chi nhánh còn nợ quý đơn vị tiền ký quỹ là : 0 VND
Đại diện Đại diện
CHI NHÁNH MIỀN TÂY Cty TNHH Âm Thanh Vàng
Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng Giám đốc

Link tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ: Tại đây

Trung tâm kế toán hà nội chuyên dạy học thực hành kế toán thực tế

Tìm trên google:

  • biên bản đối chiếu công nợ
  • mẫu biên bản đối chiếu công nợ
  • mau đôi chiêu công no
  • bảng đối chiếu công nợ
  • mãu bien bản dối chiếu công nợ
  • bien ban doi chieu cong no
  • biên bản xác nhận công nợ
  • đối chiếu công nợ
  • mau bien ban xac nhan cong no
  • mẫu bảng đối chiếu công nợ


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé