Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tin tức kế toán > Mẫu báo cáo thực tập kế toán > Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định

Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định

Báo cáo thực tập Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Bách Gia

LỜI MỞ ĐẦU

        Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt động sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Với doanh nghiệp, TSCĐ là nhân tố công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh. Bởi vậy TSCĐ xem như là thước đo trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của DN.

Trong những năm qua việc sử dụng TSCĐ đặc biệt được quan tâm. Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô TSCĐ mà còn phải biết khai thác có hiệu quả nguồn TSCĐ hiện có. Do vậy một doanh nghiệp phải tạo ra một chế độ quản lý đảm bảo sử dụng hợp lý công suất TSCĐ, kết hợp với việc thường xuyên đổi mới TSCĐ.

Để kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, được sự giúp đỡ của thầy cô giáo em mạnh dạn đi nghiên cứu chuyên đề 6 ‘‘Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp”. Với mục đích cung ứng đủ cho người tiêu dùng, công ty đã tiếp cận một cách có chọn lọc nguyên vật liệu đầu vào, các chế độ do Nhà Nước ban hành. Bản báo cáo này bao quát một cách có hệ thống tổng quan về công ty, đến thực trạng quản lý 'tổ chức công tác kế toán TSCĐ’’ và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty.

Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định gồm 3 phần:

  Phần   I: Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ

  Phần  II: Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty

  Phần III: Nhận xét và đánh giá về công tác kế toán TSCĐ tại công ty

Sau thời gian thực tập công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bách Gia với thời gian thực tế còn ít và phần kiến thức còn hạn hẹp nên bài báo cáo của em khó tránh khỏi những  thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo và những ý kiến đóng góp của Ban Giám Đốc, các anh chị kế toán và đặc biệt là giáo viên hướng dẫn:

Thạc sĩ: Phùng Thị Mỹ Linh

Em xin chân thành cảm ơn!

Để lấy thông tin chi tiết về đề tài : "Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Bách Gia "(CUNG CẤP MIỄN PHÍ 100%  )

 Xin vui lòng liên hệ : 0988 043 053

Hoặc vui lòng gửi vào email: hocketoanthue.org@gmail.com 

Trung tâm đào tạo kế toán hà nội  - Chuyên dạy học thực hành kế toán thực tế cho các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm. Xem thêm >> Học kế toán tổng hợp thực hành

 Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé