Bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải « Học kế toán thuế thực tế | Đào tạo kế toán thuế thực hành

Trang chủ > Tài liệu kế toán thuế > Bài tập kế toán thuế > Bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải

Bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải

Tổng hợp mẫu bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải

bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Tài liệu này dành riêng cho các bạn đang học kế toán thuế phần kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài 1: Cửa hàng Minh thuận chuyên sản xuất A là mặt hàng chịu thuế TTĐB. Năm 2009 sản xuất được 1.500 sp với giá bán chưa có thuế GTGT là 1.200.000đ/sp. Hãy tính thuế TTĐB phải nộp của DN này. Biết rằng thuế suất thuế TTĐB là 45%.

Bài 2 : Công ty Halida sản xuất mặt hàng bia lon với số lượng 2.800.000 hộp/ năm. Giá trị vỏ hộp được khấu trừ là 3.800 đ/vỏ. Giá bán chưa có thuế GTGT là 15.000 đ/hộp. Thuế suất thuế TTĐB là 65%. Tính thuế TTĐB mà DN phải nộp.

Bài 3: Công ty A nhập khẩu một mặt hàng với số lượng là 5.000 sp theo giá CIF là 54USD/sp, theo tỷ giá hối đoái 18.500đ/USD. Hãy tính thuế TTĐB mà công ty này phải nộp. Biết rằng thuế suất thuế TTĐB là 35%, thuế suất thuế NK là 10%.

Bài 4:  Doanh nghiệp A có tài liệu như sau:

1. NK 1.000 lít rượu  42 độ để sản xuất ra 200.000 sản phẩm A thuộc diện chịu thuế TTDB giá tính thuế nhập khẩu là 30.000 đ/lít, thuế suất thuế NK là 65%.

2. XK 150.000 sp A theo giá FOB là 200.000 đ/sp.

3. Bán trong nước 1.000 sp A với đơn giá chưa thuế GTGT là 220.000 đ/sp.

Yêu cầu : Hãy tính thuế TTDB phải nộp và thuế NK phải nộp.

Biết rằng thuế suất thuế TTDB của rượu 42 độ là 65% , Thuế XK : 2%.

Xem chi tiết lời giải bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt: Tại đây

Tìm trên google:

  • yhs-fullyhosted_003
  • bai tap thue tieu thu dac biet
  • bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt
  • bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải
  • bai tap thue tieu thu dac biet co loi giai
  • bai tap ve thue tieu thu dac biet
  • bai tap thue ttdb co loi giai
  • bai tap ve thue tieu thu đặc biêt có lời giải
  • bài tập thuế ttđb có lời giải
  • bài tập thuế ttdb


Hãy gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé